təhqiramiz

təhqiramiz
<ər. təhqir və fars. . . . amiz> bax təhqiredici. Qonşunun təhqiramiz sözü yenə Güldəstənin yadına düşdü. Ç..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • təhqiramiz — ə. və f. təhqirli, təhqiredici, alçaldıcı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • layam — verməx’: (Cəbrayıl) əl qol hərəkətlərinin müşayiəti ilə başqasına təhqiramiz sözlər demək, töhmətləndirmək. – Gülarə Pəriyə möykəm layam verdi yolda …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çoban-çoluq — top. Keçmişdə: yuxarı təbəqədən olanların aşağı təbəqəyə mənsub olanlara verdikləri təhqiramiz ad. Çobançoluq oğlu bəy ilə bahəm olubdur; hamını bəyənməz. M. Ə. S.. <Xan:> Çoban çoluq yardımı mənə gərəkməz! M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • it-qurd — top. dan. Tanınmayan, bilinməyən adamlar; yararsız, dəyərsiz adamlar mənasında təhqiramiz söz. Dərənin itiqurdu yığılıb bir yerə məsləhət edirlər. Ə. H.. <Şiraslan:> İtə qurda dil açırsan, yalvarırsan, sonra da məlum olur ki. . . M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • motalpapaq(lı) — 1. sif. Motal papaq geyinmiş, başında motal papaq olan. Motalpapaqlı kəndli bir söz deməyib, vaqon biletçisinin göstərdiyi skamyada . . yer tutdu. T. Ş. S.. . . Motalpapaq iki kəndçi çiyinlərində xurcun, gəlib mənim yanımda dayandılar. Qant.. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oyunbazxana — is. Keçmişdə ruhanilərin və mürtəcelərin teatra verdikləri təhqiramiz ad. <Qafar:> . . Səni teatra aparım? Oyunbazxanaya? S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təhqiredici — sif. Heysiyyəti alçaldan, mənliyinə toxunan, təhqir edən; təhqiramiz, təhqiranə. Təhqiredici söz. – Xan şahın bu təhqirli məktubundan sınmadı. Ç.. <Bəndalının anası> ona təhqirli z. baxır. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təhqirli — sif. Heysiyyəti alçaldan, mənliyinə toxunan, təhqir edən; təhqiramiz, təhqiranə. Təhqiredici söz. – Xan şahın bu təhqirli məktubundan sınmadı. Ç.. <Bəndalının anası> ona təhqirli z. baxır. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhdnamə — is. <ər. əhd və fars. . . . namə> Müahidənamə, razılaşma kağızı, müqavilənamə, bağlaşma. <Məşədi Kazımağa:> Dövlətimizin əcnəbilərlə bağladığı təhqiramiz əhdnamə buna imkan vermirdi. M. S. O.. // Təəhhüd kağızı. <Zeyd:> Düşməni… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”